Izvoljeno novo vodstvo LO Ptuj SMC

V aprilu 2019 je potekal zbor članov stranke SMC LO Ptuj, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo.

Za predsednika je bil izvoljen Dejan Bračko, ki se je uvodoma zahvalil dosedanjemu predsedniku Branetu Kumru za minulo delo. Izpostavil je, da novo funkcijo sprejema z veliko mero odgovornosti in z ogromno motivacije, da preko različnih in ustreznih mehanizmov dosegamo čim boljše pogoje za življenje naših občank in občanov.

Dejan Bračko je poudaril: ”Vse našteto lahko dosežemo s pozitivno energijo in aktivnim sodelovanjem. Imamo velik potencial, ki pa ga moramo še bolj izkoristiti. Vlogo članov in simpatizerjev LO Ptuj vidim v kontinuiranem in konstruktivnem delovanju za gradnjo boljše prihodnosti našega lokalnega okolja in širše. Želim in upam na mnogo uspešnih zgodb, predvsem pa dobrega sodelovanja.”

Za podpredsednico LO Ptuj SMC je bila izvoljena Irena Galun Pravdič in za podpredsednika LO Ptuj SMC Jernej Golc.

S strani predsednika je bil za sekretarja LO Ptuj SMC imenovan Igor Kopše.

 

Predsednik LO Ptuj SMC Dejan Bračko in Gregor Perič, nosilec liste SMC za evropske volitve 2019 in aktualni poslanec v Državnem zboru: