Predstavitev kandidature za župana MO Ptuj mag. Dejana Dokla

Včeraj dopoldan je SMC LO Ptuj organiziral novinarsko konferenco / predstavitev kandidata za župana MO Ptuj mag. Dejana Dokla.

Predstavitve kandidature so se udeležili predstavniki SMC LO Ptuj in podporniki. Na predstavitvi je podporo kandidatu izrazil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Minister Počivalšek je prepričan, da je tako po formalni izobrazbi kot pridobljenih izkušnjah v gospodarstvu in javnem sektorju mag. Dejan Dokl primerna oseba za mesto župana v MO Ptuj. Verjame, da bo, če mu bodo volivci zaupali mandat župana, uporabil svoja bogata znanja in izkušnje v korist vseh občank in občanov.

Mag. Dejan Dokl je podal ključne usmeritve svojega razvojno naravnanega programa za MO Ptuj, v katerem se bo še posebej zavzemal za ustvarjanje najboljših pogojev za razvoj gospodarstva in podjetništva, energetsko samozadostnost in s tem za nižanje cen javnih storitev, za uresničevanje že zastavljene strategije turizma na Ptuju in razvoj mestnega jedra skozi najboljše finančne rešitve v namen pospeševanja kulture, za sodobno in enakomerno razporejeno športno infrastrukturo ter dostopnejše pogoje za ukvarjanje s športom za socialno ogrožene in ranljive skupine.

Na področju mladih se bo zavzemal za ugodne pogoje preko znižanja cen vrtca, uvajanja srednje, višje in visokošolskih zaposljivih programov, vzpodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti z zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev in finančno podporo za zagonske (start-up) podjetniške iniciative.

Mag. Dejan Dokl: ”Prijaznejšo občino vidim tudi s projekti kot so izgradnja Azila za živali, razvojno naravnan proračun, pospeševanje sodelovanja s četrtnimi skupnostmi (tudi v obliki soodločevalskega proračuna MO Ptuj v višini 5% za samostojno razpolaganje) in enaka kakovost in dostopnost storitev ter pogojev življenja za vse občanke in občane MO Ptuj.”

Z Mag. Dejanom Doklom: Složno do skupnih ciljev – Bolje za Ptuj.