Predstavitev mag. Dejana Dokla, kandidata stranke SMC za župana MO Ptuj

Spoštovani,

sem mag. Dejan Dokl in prepričan sem, da je prišel moj čas vračila občanom MO Ptuj za vso pridobljeno znanje in izkušnje. Trdno verjamem, da lahko z lastnimi kompetencami in znanjem prispevam h kakovostnejšemu življenju občank in občanov MO Ptuj kot tudi k hitrejšemu razvoju MO Ptuj. Na ta način se lahko vsaj delno oddolžim za vse dobro, kar sem prejel v preteklosti kot občan Ptuja.

Po izobrazbi sem magister znanosti, izobraževanje in znanja pa dopolnjujem na doktorskem študiju socialne gerontologije na samostojni visokošolski izobraževalni ustanovi Alma Mater Europaea (ECM) v Mariboru. Zaposlen sem kot direktor Atletske zveze Slovenije, kjer poslovno sodelujem z različnimi pomembnimi organi na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju.

Med leti 2001 in 2004 sem bil zaposlen v finančno-računovodski službi uspešne gospodarske družbe Talum, v tem obdobju sem se tudi trudil popestriti ptujsko družabno življenje kot obrtnik v znanem ptujskem baru ‘Bar SAŠ’. Poslovno kariero sem kot vodja finančno informacijske službe in kasneje kot vodja splošno tehnične službe nadaljeval v javnem zavodu Dom upokojencev Ptuj. 10 let sem bil član vodilne ekipe zavoda, ki je v času mojega delovanja in prispevanja različnih znanj postal najboljši zavod v Sloveniji.

Kot direktor AZS nadaljujem z uspešnim delom in prizadevanji za uspehe atletov in razvoj tega temeljnega športa. Šport me spremlja že od otroštva, v mladosti sem kot športnik dosegel vrhunske rezultate v atletiki na državnem nivoju kot tudi opazne rezultate v evropskem prostoru, med drugimi 14 naslovov državnega prvaka Slovenije in Jugoslavije v metu krogle in diska, 2. mesto na Balkanskem atletskem prvenstvu, dosegel sem tudi rekord Jugoslavije za ml. mladince v metu krogle, ki je veljal vse do razpada Jugoslavije, od ml. mladinske pa do članske kategorije pa sem prestavil vse slovenske rekorde v tej disciplini.

Sem krvodajalec od 18. leta dalje in sem do sedaj daroval kri 40X. V Zavodu RS za presaditve organov in tkiv (Slovenija – transplant) sem registriran kot darovalec organov.

Ocenjujem, da je bilo na Ptuju že veliko storjenega, vendar odločno premalo glede na dostopne in neizkoriščene priložnosti. Med pristojnimi deležniki za razvoj Ptuja manjka sodelovanja in pravočasnega usklajevanja. Omenjeno se odraža v zgrešenih odločitvah in počasnejšem razvoju, kar posledično občutimo vsi občani v manj kakovostnem življenju in višjih dajatvah kot pa bi to bilo potrebno. Za razvoj Ptuja so pomembna vsa področja lokalnega nivoja, ki jim manjka aktualnih programov. Zgolj za primer – želimo imeti uspešno zdravstvo in socialno politiko, nimamo pa programov na področju srednješolskega izobraževanja, ki bi prinesla prepotrebne kadre in tudi nova delovna mesta. Večji poudarek bi morali nameniti kulturi organizacije, medsebojnim odnosom, pozitivni delovni klimi in medgeneracijskemu sodelovanju.

Moje aktivnosti bodo strmele k vsemu, kar se bo odražalo kot koristno za prebivalke in prebivalce Ptuja in okolice. Imam ogromno idej in rešitev, v katere verjamem in za katere sem prepričan, da jih lahko s plodnim sodelovanjem in vztrajnostjo tudi uresničimo. Če naštejem samo nekaj področij, kjer vidim perspektivo, izboljšanje in nove priložnosti:

1) turizem, kjer bi bilo smiselno vključiti inovativne in digitalizirane pristope za prijaznejšo uporabniško izkušnjo prebivalcev Ptuja kot tudi turistov;

2) ureditev južne obvoznice, ki bo omogočila kakovosten razvoj turistične dejavnosti na Ptujskem jezeru, a kljub posegu v Naturo 2000 zagotovila največjo možno ohranitev tega občutljivega ekosistema; tukaj bom nadaljeval že dosedanje uspešno delo s povezovanjem z Ministrstvom za okolje in prostor, konkretneje z ministrom Juretom Lebnom;

3) kot velik ljubitelj in zagovornik pravic živali se močno zavzemam za reševanje problematike zapuščenih živali in sem mnenja, da je naša dolžnost, da jim tudi v našem okolju zagotovimo primerno oskrbo in bivanje;

4) zaznavam pomembnost medgeneracijskega sožitja, sobivanja, izmenjave znanj in izkušenj;

5) brezposelnost in prekarne oblike dela so problem celotne Slovenije in prav tako Ptuja, zato zagovarjam pravice delavcev, dostojno plačano delo, povečevanje zaposljivosti in odpravo prekarnih oblik dela, na tem področju vidim veliko prednost v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;

6) iskanje možnosti in priložnosti za širšo populacijo, ki bi lahko koristila naravne danosti v našem okolju (primer: javno kopališče ob Dravi);

7) oživitev Ptujskega jezera, kjer pa se moramo zavedati, da so trenutne obljube glede gospodarskega razvoja nerealne in zavajajoče, saj je nujno potrebno najprej začeti pri osnovi – to pa je čiščenje mulja in okolja. Šele takrat, ko bo jezero primerno očiščeno, se lahko začnemo pogovarjati o ustvarjanju in investicijah.

Odlikuje me veliko lastnosti in veščin, s katerimi bi lahko bil župan vseh ljudi Ptuja, Ptuj pa bi postal ponovno razgibano mesto vedrih in zadovoljnih ljudi. Moja življenjska načela, po katerih delujem na vseh področjih, so: vztrajnost, ciljna naravnanost, racionalnost, poštenost, sodelovalnost v smislu prepoznavanja in nadgrajevanja dobrih praks, prepoznavanje človeških potencialov in ekonomičnost.

Ptuj mora postati mesto, v katerem ljudje prepoznajo možnosti za svoj razvoj, ustvarjanje in dosežke na različnih področjih ter da si lažje ustvarijo svojo prihodnost. Prebivalci Ptuja morajo ponovno začutiti identiteto s svojim krajem in začutiti ponos, da so doma v tem prečudovitem mestu, v katerem tudi iskreno želijo živeti. Želim, da Ptuj postane prepoznavno mesto, ki ga ljudje želijo obiskati, domačini pa ga ponosno predstavljati.